• ریاست پردیس
نام و نام خانوادگی: دکتر حبیب هنری

مدرک تحصیلی: دکترای رشته مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی

ایمیل: honari@atu.ac.ir

شماره تماس: 48392734

رئیس پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

دریافت رزومه علمی و پژوهشی