• تاریخچهپردیس تحصیلات تکمیلی (خودگردان)

پردیس تحصیلات تکمیلی (خودگردان) علامه طباطبایی با هدف آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور، توسعه و فراهم کردن زمینه‌های لازم برای جذب داوطلبان ورود به دانشگاه از داخل و خارج کشور و نیز توسعه مرزهای دانش از طریق جذب اعضای هیئت علمی‌توانمند و نهادینه کردن ارتباط پژوهش و صنعت بر اساس تجربیات سایر کشورها و نهایتاً ایجاد تحول در یادگیری مبتنی بر روش‌های نوین آموزشی بر اساس مصوبات شماره 161591/22/2 مورخ 1391/8/6 شورای گسترش آموزش عالی راه اندازی شد.

پردیس مجموعه‌ای منسجم و متشکل از 11 گروه آموزشی است که در یک فضای آموزشی خاص عهده‌دار وظایف آموزشی و پژوهشی با استفاده از اعضای هیئت علمی دانشگاه در صورت لزوم، اعضای هیئت علمی مدعو است. این مجموعه تا قبل از سال 1370 به‌عنوان مرکز آموزش‌های تخصصی آزاد، به منظور تأمین نیاز های آموزشی سازمان‌های متقاضی، فعالیت خودرا با اجرای دوره‌های کوتاه مدت آغاز نمود و از سال 1371 با توجه به تدوین آیین‌نامه دوره‌های معادل از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت خود را گسترش و نسبت به پذیرش دانشجو در دوره‌های معادل هر یک از مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته‌های دایر در دانشگاه اقدام کرد. با توجه به تغیرات حاصله در ضوابط پذیرش و دستورالعمل‌های وازرت متبوع مبنی بر حذف دوره‌های معادل، با حذف دوره‌های معادل از برنامه کاری این مجموعه، علاوه بر دوره‌های غیر رسمی کوتاه مدت از جمله دوره‌های (مکالمه زبان انگلیسی، آزمون عمومی دوره دکتری و آزمون بین‌المللی TOEFL، زبان فرانسه و غیره ....)، با کسب مجوز از وزارت متبوع فعالیت این مرکز از سال 1383 در اجرای دوره‌های نیمه حضوری در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد آغاز شد. گذشته از دوره‌های نیمه حضوری، از سال 1391 نیز در قالب عنوان جدید پردیس دانشگاهی، تحصیلات تکمیلی خودگردان نیز در قالب 33 رشته کارشناسی ارشد و 44 رشته در مقطع دکتری آغاز شده است.

در حال حاضر و با تصویب هیئت امنای دانشگاه، برنامه‌ریزی و اجرای آموزش‌های آزاد تخصصی، آموزش مجازی و آموزش بین‌الملل دانشگاه در کنار تحصیلات تکمیلی خودگردان در پردیس دانشگاهی متمرکز است.