اخبار

اخبار و رویدادها

پرسشنامه ارزشیابی استادان

اطلاعیه تکمیل پرسشنامه ارزشیابی استادان و دریافت کارت ورود به جلسه‌ی امتحان

اطلاعیه انتخاب پژوهشگر برتر

به مناسبت هفته پژوهش، از دانشجویان گرامی دعوت می شود آثار پژوهشی یکسال اخیر خود را به کارشناس پژوهشی پردیس، جهت قرار گرفتن در فرآیند بررسی آثار، تحویل نمایند.

نشانی و تلفن های جدید پردیس

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان دانشگاه به پردیس مرکزی دانشگاه انتقال یافت.

قابل توجه دانشجویان گرامی پردیس تحصیلات تکمیلی

قابل توجه دانشجویان گرامی پردیس تحصیلات تکمیلی

در خصوص آزمون جامع تیر ماه 97

به اطلاع کلیه دانشجویان مشمول آزمون جامع تیر ماه 97 می رساند : محل برگزاری آزمون دانشکده های مربوطه خواهد بود .

نتایج اولیه آزمون جامع دی ماه ۱۳۹۶– پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان - مرحله سوم

نتایج اولیه آزمون جامع دی ماه ۱۳۹۶– پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان - مرحله سوم

اطلاعیه ها

پرسشنامه ارزشیابی استادان

اطلاعیه تکمیل پرسشنامه ارزشیابی استادان و دریافت کارت ورود به جلسه‌ی امتحان

اطلاعیه انتخاب پژوهشگر برتر

به مناسبت هفته پژوهش، از دانشجویان گرامی دعوت می شود آثار پژوهشی یکسال اخیر خود را به کارشناس پژوهشی پردیس، جهت قرار گرفتن در فرآیند بررسی آثار، تحویل نمایند.

دفاع نهایی آقای مهدی تقی‌زاده قوام

دفاع نهایی آقای مهدی تقی‌زاده قوام دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات

دفاع پایان نامه دکتری ( خانم اکبر محمدی)

دفاع پایان نامه دکتری ( خانم اکبر محمدی)

دفاع پایان نامه دکتری ( آقای مجتبی کرباسیان )

دفاع پایان نامه دکتری ( آقای مجتبی کرباسیان )

دفاع پایان نامه دکتری ( خانم راشین عبدالهی )

دفاع پایان نامه دکتری ( خانم راشین عبدالهی )