• خبر روز


نتایج اولیه آزمون جامع دی ماه ۱۳۹۶– پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان - مرحله سوم

مشاهده نتایج اولیه آزمون جامع دی ماه ۱۳۹۶–مرحله سوم

 

 

تاریخ درج خبر: 1397/01/28  -  ساعت درج خبر: ١٠:٢٤  -  شماره خبر: ٥٨٧٢  -  تعداد بازدید: 3192


خروج