• خبر روز


نگارش مقاله از پایان ‎نامه و رساله

کارگاه نگارش مقاله از پایان‎ نامه و رساله ، سه شنبه 99/10/16 از ساعت 18 تا 20.

لینک جلسه: https://www.skyroom.online/ch/atu/article

ورود با گزینه مهمان

تاریخ درج خبر: 1399/10/15  -  ساعت درج خبر: ٢٠:٠٦  -  شماره خبر: ١٣٩٧٧  -  تعداد بازدید: 174


خروج