• خبر روز


تاریخ امتحان جامع

ارزیابی جامع نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 در روزهای چهارشنبه 99/12/13، پنجشنبه 99/12/14 و شنبه 99/12/16 برگزار خواهد شد. دانشجویان دکتری پردیس که واجد شرایط شرکت در آزمون جامع  هستند و ساکن تهران نیستند، برای استفاده از تسهیلات خوابگاه در تاریخ‌های فوق با شماره 35ـ48392734 و تلفن همراه 09012746504، حداکثر تا 99/10/9 تماس بگیرند.

تاریخ درج خبر: 1399/10/03  -  ساعت درج خبر: ١٠:٣٤  -  شماره خبر: ١٣٨٣٨  -  تعداد بازدید: 162


خروج