• خبر روز


معرفی پژوهشگران برتر پردیس دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

به مناسبت هفتة پژوهش، جشنواره انتخاب پژوهشگران برتر پردیس دانشگاه با فراخوان ارسال آثار پژوهشی در آذرماه برگزار شد. بر اساس آیین‌نامه انتخاب پژوهشگر برتر، آثار متقاضیان از مهرماه 97 تا مهرماه 99 مورد بررسی قرار گرفت. اعضای کمیتة پژوهشی پردیس دانشگاه پس از ارزیابی علمی و امتیازدهی به آثار دانشجویان متقاضی، پژوهشگران برتر را انتخاب و معرفی کردند:

1ـ آقای عبدالرضا عالیشاهی، دانشجوی رشته علوم سیاسی به‌عنوان پژوهشگر برتر مقطع دکتری

2ـ آقای محمدرضا ایران‌نژاد، دانشجوی رشته حقوق مالکیت فکری به‌عنوان پژوهشگر برتر مقطع کارشناسی ارشد

تاریخ درج خبر: 1399/10/02  -  ساعت درج خبر: ٠٨:٢٧  -  شماره خبر: ١٣٨١٦  -  تعداد بازدید: 203


خروج