• خبر روز


نشست آنلاین آسیب شناسی بازار سرمایه و چشم انداز آتی آن

نشست مجازی آسیب شناسی بازار سرمایه و چشم انداز آتی آن ، دوشنبه 99/9/24 از ساعت 14 تا 16

لینک جلسه: https://www.skyroom.online/ch/atu/capital

ورود با گزینه مهمان

تاریخ درج خبر: 1399/09/23  -  ساعت درج خبر: ١٤:٣٥  -  شماره خبر: ١٣٧٠٣  -  تعداد بازدید: 96


خروج