• خبر روز


جذب نیروی امریه سربازی از بین دانشجویان فارغ التحصیل کارشناسی و کارشناسی ‎ارشد

اطلاعیه جذب نیروی امریه سربازی از بین دانشجویان فارغ التحصیل کارشناسی و کارشناسی‎ ارشد

تاریخ درج خبر: 1399/07/06  -  ساعت درج خبر: ٠٩:٣٣  -  شماره خبر: ١٢٩٧٣  -  تعداد بازدید: 236


خروج