• خبر روز


زمان و نحوه برگزاری مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری (مصاحبه) سال ۱۳۹۹" اعلام شد


ضمن آرزوی موفقیت برای پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1399 به آگاهی می رساند دانشگاه علامه طباطبائی از تاریخ پنجم لغایت سیزدهم مهرماه سال جاری از متقاضیان مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری، طبق روز و ساعت اعلام شده در کارت آزمون، مصاحبه به عمل خواهد آورد. لذا داوطلبان ملزم به مطالعه دقیق اطلاعیه و رعایت نکات ذکر شده و ثبت نام مطابق زمان اعلام شده جهت حضور و شرکت در مصاحبه می باشند.

متن کامل اطلاعیه

تاریخ درج خبر: 1399/06/26  -  ساعت درج خبر: ١٠:٣٤  -  شماره خبر: ١٢٨٧٨  -  تعداد بازدید: 1751


خروج