• خبر روز


تکمیل پرسشنامه ارزشیابی آموزشی

جهت دریافت اطلاعیه تکمیل پرسشنامه ارزشیابی آموزشی استادان اینجا کلیک نمائید.

تاریخ درج خبر: 1399/03/20  -  ساعت درج خبر: ١٢:٣٤  -  شماره خبر: ١٢٢١٧  -  تعداد بازدید: 354


خروج