• خبر روز


قابل توجه دانشجویان ورودی 932 پردیس تحصیلات تکمیلی

طبق شیوه نامه نظارت دوره های دکتری، دانشجویان مذکور می بایست پس از تصویب پروپوزال با مراجعه به سایت پردیس، بخش خدمات آموزشی- فرم های(کاربرگ های) شماره های 5 الی 18 را پرینت گرفته و با مراجعه به فلوچارت و نسخه ی دانشجو تمام موارد مربوط به کاربرگ را مطالعه نموده و طبق موارد ذکر شده در آن، مراحل رساله را پیگیری و به انجام برسانند. در صورت نیاز به هرگونه راهنمائی به اداره آموزش پردیس تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایند. در غیر این صورت مسئولیت عواقب ناشی از آن به عهده ی دانشجو خواهد بود.

 

                                        اداره آموزش پردیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه

تاریخ درج خبر: 1398/08/08  -  ساعت درج خبر: ١٣:٥٠  -  شماره خبر: ١٠٢٠٥  -  تعداد بازدید: 853


خروج