• خبر روز


نشست مجازی رئیس پردیس و معاون آموزشی با دانشجویان

نشست مجازی رئیس پردیس و معاون آموزشی با دانشجویان به مناسبت روز دانشجو چهارشنبه 99/09/19 از ساعت 12 الی 14

لینک جلسه: https://meeting.atu.ac.ir/ch/pardis

ورود با گزینه مهمان

 

تاریخ درج خبر: 1399/09/18  -  ساعت درج خبر: ١١:٢٢  -  شماره خبر: ١٣٥٩٨  -  تعداد بازدید: 172


خروج