اخبار

اخبار و رویدادها

تقويم جديد نيمسال دوم 99-98

تقويم جديد نيمسال دوم 99-98

قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع دکتری

قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع دکتری

برگزاری هفته پژوهش در پردیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه

کارگاه ها و نشست های علمی در هفته پژوهش پردیس تحصیلات تکمیلی- آذرماه 98 ، برگزار گردید.

امتحانات پایان نیم ترم اول تحصیلی در روز ۱۶ دی ماه برگزار نخواهد شد.

برگزاری جلسه امتحانات پایان نیم سال اول تحصیلی روز دوشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۱۶ به روز پنج شنبه ۹۸/۱۰/۱۹ موکول شد.

قابل توجه دانشجویان ورودی 932 پردیس تحصیلات تکمیلی

قابل توجه دانشجویان ورودی 932 پردیس تحصیلات تکمیلی

اطلاعیه ها

خدمات رایگان مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

خدمات رایگان مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

انتخاب پژوهشگر برتر در بین دانشجویان دکتری و تقدیر در هفته پژوهش

انتخاب پژوهشگر برتر در بین دانشجویان دکتری و تقدیر در هفته پژوهش

اعطای بورس تحصیلی از سوی دولت چین

اعطای بورس تحصیلی از سوی دولت چین

اطلاعیه بورسیه 4

اطلاعیه بورسیه 4

اطلاعیه بورسیه 3

اطلاعیه بورسیه 3

اطلاعیه بورسیه 2

اطلاعیه بورسیه 2