• اطلاعیه جلسه دفاع

اطلاعیه دفاع

به اطلاع تمامی دانشجویان می رساند جلسه دفاع از رساله آقای خلیل اله موفق دانشجوی دکتری پژوهش محور  رشته سنجش و اندازه گیری  تحت عنوان" طراحی و تبیین مدل      بهینه ی جذب بر اساس الگوی شایستگی مدیران در صنعت بانکداری کشور " به راهنمایی جناب آقای دکتر دلاور و مشاورت آقایان دکتر شفیع ابادی و  دکتردرتاج  و داوری آقایان دکتر یونسی  ، دکترطاهری و دکتر پاشا شریفی  روز دوشنبه مورخ 95/7/12  ساعت 14 در اتاق دفاعیه 1 برگزار می گردد.

      حضور کلیه دانشجویان در این جلسه مغتنم شمرده می شود.