• ریاست پردیس
نام و نام خانوادگی: حمید ضرغام بروجنی

مدرک تحصیلی: دکترای رشته مدیریت، گرایش تحقیق در عملیات

ایمیل: zargham@atu.ac.ir

شماره تماس: ۸۸۷۷۰۰۱۱

رئیس پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

دریافت رزومه علمی و پژوهشی