• اطلاعیه تشکیل کلاسها

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، کلاس های درس دکتر پور فرج از روز یکشنبه به سه شنبه، ساعت 8-10 و 10-12 تغییر یافته است.    به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند ، کلاس حقوق بین الملل بشر آقای دکتر داشاب در روز دوشنبه مورخ 95/8/24 تشکیل نمی شود .