• گروه های آموزشی

جدول گروه‌ها، کمیته‌های تخصصی و رشته‌های دایر در پردیس تحصیلات تکمیلی (خودگردان)

گروه آموزشی

 

رشته تحصیلی

 

 

گرایش تحصیلی

 

مقطع تحصیلی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

مدیریت

 

مدیریت

مدیریت تکنولوژی

 

*

*

تحقیق در عملیات

 

*

*

تولید و عملیات

 

 

*

مدیریت فناوری اطلاعات

 

*

*

مدیریت بازرگانی

رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

 

 

*

مدیریت بازرگانی

*

 

*

مدیریت جهانگردی

مدیریت جهانگردی

*

 

 

مدیریت گردشگری

 

 

*

مدیریت تکنولوژی

انتقال تکنولوژی

 

*

*

مدیریت فناوری اطلاعات

سیستم های اطلاعات پیشرفته

 

*

 

مدیریت دولتی

مدیریت منابع انسانی

 

*

*

مدیریت صنعتی

تولید

 

*

*

مدیریت بیمه

مدیریت بیمه

*

 

 

حسابداری

حسابداری

حسابداری

 

*

*

حسابرسی

 

*

 

مدیریت مالی

 

*

*

ادبیات فارسی

ادبیات فارسی

زبان شناسی همگانی

 

*

*

زبان و ادبیات فارسی

 

*

*

زبان های خارجی

زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

 

*

*

ترجمه

 

 

*

مترجمی زبان انگلیسی

 

*

 

حقوق

حقـوق

حقوق خصوصی

 

*

*

حقوق بین الملل عمومی

 

 

*

حقوق جزا و جرم شناسی

 

*

*

حقوق اقتصادی

 

*

 

حقوق بین الملل

 

*

 

حقوق عمومی

 

*

*

حقوق مالکیت فکری

 

*

 

مدیریت قراردادها

 

 

*

علوم اجتماعی

علوم اجتماعی

برنامه ریزی توسعه منطقه ای

 

*

 

برنامه ریزی شهری

 

 

 

جامعه شناسی فرهنگی

 

 

*

جامعه شناسی سیاسی

 

 

*

مددکاری اجتماعی

 

*

*

برنامه ریزی رفاه اجتماعی

 

*

*

اقتصاد

اقتصاد

اقتصاد محیط زیست

 

*

 

علوم اقتصادی

 

 

*

اقتصاد انرژی

 

*

 

اقتصاد و تجارت الکترونیک

 

*

 

اقتصاد مالی

 

 

*

اقتصاد اسلامی

 

 

*

اقتصاد نظری

 

 

*

اقتصاد نفت و گاز

بازارها و مالیه نفت و گاز

 

 

*

حقوق قرارداد های نفت و گاز

 

 

*

علوم سیاسی

علوم سیاسی

روابط بین الملل

 

*

*

اندیشه سیاسی در اسلام

 

*

 

مطالعات منطقه ای اروپا

 

*

 

علوم سیاسی

 

*

 

علوم سیاسی - اندیشه سیاسی

 

 

*

علوم سیاسی - جامعه شناسی سیاسی

 

 

*

علوم سیاسی - مسائل ایران

 

 

*

علوم تربیتی

علوم تربیتی

مدیریت آموزش عالی

 

 

*

برنامه ریزی درسی

 

 

*

تکنولوژی آموزشی

 

*

*

فلسفه تعلیم و تربیت

 

 

*

مدیریت آموزشی

 

 

*

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

*

 

 

سنجش و اندازه گیری

 

 

*

علوم ارتباطات

علوم ارتباطات

روزنامه نگاری

 

*

 

علوم ارتباطات

 

*

*

تربیت بدنی

مدیریت ورزشی

مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی

 

*

 

روانشناسی و مشاوره

مشاوره

مشاوره

 

 

*

مشاوره و راهنمایی

*

 

 

خانواده

 

*

 

روانشناسی

روانشناسی تربیتی

 

 

*

علوم ریاضی

آمار

آمار

 

 

*

ریاضیات مالی

ریاضیات مالی

 

*

 

علوم کامپیوتر

زمینه های سیستم های هوشمند و کامپیوتری

 

*

 

علوم کامپیوتر

 

*