اخبار

اخبار و رویدادها

نتايج اوليه آزمون جامع آذرماه ۱۳۹۵ ( بخش پنجم )

نتايج اوليه آزمون جامع آذرماه ۱۳۹۵ ( بخش پنجم )

کارگاه‌های آموزشی پیش‌روی کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد

کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه به طور مستمر اقدام به برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای اعضای محترم هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان اداری دانشگاه می‌کند.

نتايج اوليه آزمون جامع آذرماه ۱۳۹۵ ( بخش چهارم )

نتايج اوليه آزمون جامع آذرماه ۱۳۹۵ ( بخش چهارم )

نتايج اوليه آزمون جامع آذرماه ۱۳۹۵ ( بخش سوم )

نتايج اوليه آزمون جامع آذرماه ۱۳۹۵ ( بخش سوم )

قابل توجه دانشجویان دکتری واجد شرایط آزمون جامع نیمسال دوم 96-95

قابل توجه دانشجویان دکتری واجد شرایط آزمون جامع نیمسال دوم 96-95

اطلاعیه در خصوص گذراندن در س آشنایی با کامپیوتر

به اطلاع دانشجویانی که متقاضی گذراندن واحد آشنایی با کامپیوتر میباشند می رساند که شروع کلاس های مذکور روز چهارشنبه مورخ ۱۱/۱۲/۹۵ از ساعت ۱۵ الی۱۷ به استادی آقای مهندس رحیمی برگزار می گردد

اطلاعیه ها

نتايج اوليه آزمون جامع آذرماه ۱۳۹۵ ( بخش پنجم )

نتايج اوليه آزمون جامع آذرماه ۱۳۹۵ ( بخش پنجم )

کارگاه‌های آموزشی پیش‌روی کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد

کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه به طور مستمر اقدام به برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای اعضای محترم هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان اداری دانشگاه می‌کند.

نتايج اوليه آزمون جامع آذرماه ۱۳۹۵ ( بخش چهارم )

نتايج اوليه آزمون جامع آذرماه ۱۳۹۵ ( بخش چهارم )

نتايج اوليه آزمون جامع آذرماه ۱۳۹۵ ( بخش سوم )

نتايج اوليه آزمون جامع آذرماه ۱۳۹۵ ( بخش سوم )

قابل توجه دانشجویان دکتری واجد شرایط آزمون جامع نیمسال دوم 96-95

قابل توجه دانشجویان دکتری واجد شرایط آزمون جامع نیمسال دوم 96-95

اطلاعیه در خصوص گذراندن در س آشنایی با کامپیوتر

به اطلاع دانشجویانی که متقاضی گذراندن واحد آشنایی با کامپیوتر میباشند می رساند که شروع کلاس های مذکور روز چهارشنبه مورخ ۱۱/۱۲/۹۵ از ساعت ۱۵ الی۱۷ به استادی آقای مهندس رحیمی برگزار می گردد

تب دانشگاه علامه