اخبار

اخبار و رویدادها

اطلاعیه برگزاری کارگاه های آموزشی مهارت افزایی

مرکز آموزش تخصصی آزاد کارگاه های آموزشی مهارت افزایی را برگزار می نماید.

برگزاری کارگاه آموزشی صدور بیمه نامه

مرکز آموزشهای تخصصی دانشگاه کارگاه آموزشی، تحت عنوان صدور بیمه نامه برگزار می نماید.

برگزاری آزمون آمادگی تافل دانشگاه در تاریخ 1395/12/13

به اطلاع می رساند آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی (آمادگی تافل) در روز جمعه 13/12/1395 ساعت 9 صبح در پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان دانشگاه برگزار می شود.

اطلاعیه دریافت کارت دانشجویی ( دانشجویان دکتری )

اطلاعیه دریافت کارت دانشجویی ( دانشجویان دکتری )

اطلاعیه تشکیل هسته های پژوهشی

اداره پژوهش پردیس تحصیلات تکمیلی در نظر دارد با همکاری اساتید و دانشجوبان علاقه مند به فعالیتهای پژوهشی ، هسته های پژوهشی را فعال نماید.

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاههای اطلاعات علمی

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاههای اطلاعات علمی

اطلاعیه ها

اطلاعیه برگزاری کارگاه های آموزشی مهارت افزایی

مرکز آموزش تخصصی آزاد کارگاه های آموزشی مهارت افزایی را برگزار می نماید.

برگزاری کارگاه آموزشی صدور بیمه نامه

مرکز آموزشهای تخصصی دانشگاه کارگاه آموزشی، تحت عنوان صدور بیمه نامه برگزار می نماید.

برگزاری آزمون آمادگی تافل دانشگاه در تاریخ 1395/12/13

به اطلاع می رساند آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی (آمادگی تافل) در روز جمعه 13/12/1395 ساعت 9 صبح در پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان دانشگاه برگزار می شود.

اطلاعیه دریافت کارت دانشجویی ( دانشجویان دکتری )

اطلاعیه دریافت کارت دانشجویی ( دانشجویان دکتری )

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاههای اطلاعات علمی

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاههای اطلاعات علمی

برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان در نیمسال دوم 95

برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان در نیمسال دوم 95

تب دانشگاه علامه