اخبار

اخبار و رویدادها

راه اندازی نسخه اولیه سامانه پشتیبانی آنلاین دانشگاه (سپاد) در مرکز فناوری اطلاعات

نسخه اولیه این سامانه به آدرس sepad.atu.ac.ir جهت ثبت درخواست و رفع مشکلات احتمالی حوزه فناوری اطلاعات دانشگاه به صورت آنلاین هم اکنون در دسترس کاربران دانشگاه علامه طباطبایی می باشد

اطلاعیه تغییر زمان امتحان

اطلاعیه تغییر زمان امتحان

آئین نامه غیبت دانشجویان

آئین نامه غیبت دانشجویان

برنامه زمانبندی آزمون شفاهی جامع دکتری (دی ماه 1395)

برنامه زمانبندی آزمون شفاهی جامع دکتری (دی ماه 1395)

پردیس تحصیلات تکمیلی برگزار می کند: نشست تخصصی توسعه یادگیری الکترونیکی

پردیس تحصیلات تکمیلی برگزار می کند: نشست تخصصی توسعه یادگیری الکترونیکی

اطلاعیه جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحان

اطلاعیه جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحان

اطلاعیه ها

اطلاعیه تغییر زمان امتحان

اطلاعیه تغییر زمان امتحان

آئین نامه غیبت دانشجویان

آئین نامه غیبت دانشجویان

برنامه زمانبندی آزمون شفاهی جامع دکتری (دی ماه 1395)

برنامه زمانبندی آزمون شفاهی جامع دکتری (دی ماه 1395)

پردیس تحصیلات تکمیلی برگزار می کند: نشست تخصصی توسعه یادگیری الکترونیکی

پردیس تحصیلات تکمیلی برگزار می کند: نشست تخصصی توسعه یادگیری الکترونیکی

اطلاعیه جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحان

اطلاعیه جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحان

برنامه زمانبندی آزمون جامع دکتری دی ماه 95

برنامه زمانبندی آزمون جامع دکتری دی ماه 95

تب دانشگاه علامه