• آموزش


نتایج اولیه آزمون جامع خرداد ماه 1396 –پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

1396/06/13

نتایج اولیه آزمون جامع خرداد ماه 1396 –پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

 

مشاهده نتایج اولیه آزمون جامع خرداد ماه 1396

 

 

 بازدید: 2392خروج