• آموزش


سرکار خانم افسانه اخگری در دهه سرآمدی آموزش سال 1396 به عنوان کارمند نمونه برگزیده شد

1396/03/07

سرکار خانم افسانه اخگری در دهه سرآمدی آموزش سال 1396 به عنوان کارمند نمونه برگزیده شد و مورد تقدیر و تشکر معاونت آموزشی دانشگاه قرار گرفت.بازدید: 710خروج