• آموزش


مواد ارزیابی آزمون جامع ۳ و ۶ خرداد ماه ۱۳۹۶ دوره پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

1396/01/23

مواد ارزیابی آزمون جامع ۳ و ۶ خرداد ماه ۱۳۹۶ دوره پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

ضمن اعلام مواد ارزیابی آزمون جامع مورخ ۳ و ۶ خرداد ماه سال ۱۳۹۶ پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان، به اطلاع می رساند دانشجویانی می توانند در ارزیابی جامع شرکت کنند که تمامی دروس مرحله آموزشی خود را با موفقیت گذرانده و میانگین کل نمرات آنها ۱۶ و بالاتر است.

مواد ارزیابی جامع مورخ ۳ و ۶ خرداد ماه ۱۳۹۶ پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردانبازدید: 1581خروج