• آموزش


دفاع نهایی آقای مهدی تقی‌زاده قوام
دفاع نهایی آقای مهدی تقی‌زاده قوام دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات
 ١٣:٢٢ - 1396/12/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
دفاع پایان نامه دکتری ( خانم اکبر محمدی)
دفاع پایان نامه دکتری ( خانم اکبر محمدی)
 ١١:١٢ - 1396/07/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
دفاع پایان نامه دکتری ( آقای مجتبی کرباسیان )
دفاع پایان نامه دکتری ( آقای مجتبی کرباسیان )
 ١٢:٤٢ - 1396/07/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
دفاع پایان نامه دکتری ( خانم راشین عبدالهی )
دفاع پایان نامه دکتری ( خانم راشین عبدالهی )
 ١٥:١٥ - 1396/07/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
دفاع پایان نامه دکتری ( آقای عماد محمد حسن زاده )
دفاع پایان نامه دکتری ( آقای عماد محمد حسن زاده )
 ١٤:٥٣ - 1396/06/29 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>