• خبر روز


نتایج اولیه آزمون جامع دی ماه ۱۳۹۶– پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان - مرحله سوم

1397/01/28

نتایج اولیه آزمون جامع دی ماه ۱۳۹۶– پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان - مرحله سوم

مشاهده نتایج اولیه آزمون جامع دی ماه ۱۳۹۶–مرحله سوم

 

 بازدید: 1700خروج