• خبر روز


نتایج اولیه آزمون جامع دی ماه 1396– پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

مشاهده نتایج اولیه آزمون جامع دی ماه

تاریخ درج خبر: 1397/01/28  -  ساعت درج خبر: ١١:٤٩  -  شماره خبر: ٥٨٧١  -  تعداد بازدید: 1569


خروج