• خبر روز


برگزاری اخرین جلسه شورای آموزشی پردیس در سال جاری

1396/12/22

شنبه مورخ 22 اسفند ماه 96 با حضور ریاست پردیس ، معاونین و مدیران محترم گروههای آموزشی اخرین ج

 بازدید: 960خروج