• خبر روز


فهرست پذیرفته‌شدگان آزمون زبان انگلیسی برگزار شده پردیس تحصیلات تکمیلی در تاریخ 96/11/13

 

تاریخ درج خبر: 1396/12/02  -  ساعت درج خبر: ١١:٣٦  -  شماره خبر: ٥٥٧٢  -  تعداد بازدید: 591


خروج