• خبر روز


قابل توجه دانشجویان دکتری رشته اقتصاد که در آزمون جامع 29 آذر و 2 دی ماه شرکت داشته اند

زمان برگزاری آزمون شفاهی (مصاحبه) مورخ 12/10/96 از ساعت 9 الی 13 می باشد. بدیهی است شرکت در این مصاحبه فرآیند آزمون جامع شما دانشجویان را تکمیل خواهد کرد.

                     اداره آموزش پردیس تحصیلات تکمیلی

 

 

تاریخ درج خبر: 1396/10/09  -  ساعت درج خبر: ١٧:٠٢  -  شماره خبر: ٥١١٠  -  تعداد بازدید: 707


خروج