• خبر روز


دروس امتحان جامع رشته مدیریت قراردادهای نفت و گاز

در خصوص دروس امتحان جامع رشته مدیریت قراردادهای نفت و گاز ، دروس اصلی و اختباری برای امتحان یاد شده به شرح زیر است :

1- دروس اصلی :

الف : اقتصاد پیشرفته نفت و گاز 

ب - قراردادهای بالا دستی در صنعت نفت و گاز

2- دروس اختیاری 

الف - حقوق بین الملل نفت و گاز

ب - داوری و حل وفصل اختلافات در قراردادهای نفت و گاز 

ج - نظریه های رفتاری سازمانی و منابع انسانی

 

تاریخ درج خبر: 1396/08/23  -  ساعت درج خبر: ١٢:١٥  -  شماره خبر: ٤٦٧٢  -  تعداد بازدید: 637


خروج