• خبر روز


قابل توجه پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد پردیس (۹۷-۹۶)

دستورالعمل و فرم های مربوط به ثبت نام از پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد سال ۹۷-۹۶ دوره پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبائی به شرح ذیل می باشد:

دستورالعمل و تقویم مراحل ثبت نام الکترونیکی 

فرم مشخصات پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۷-۹۶

فرم نظام وظیفه

اهم موارد آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد

سایر فرم های مورد نیاز(فرم شماره ۱۱ الی ۱۷)

تاریخ درج خبر: 1396/08/15  -  ساعت درج خبر: ٢١:٤٣  -  شماره خبر: ٤٦٠٦  -  تعداد بازدید: 2207


خروج