• خبر روز


تحویل پایان نامه های کارشناسی ارشد جهت دفاع

1396/04/18

به اطلاع کلیه دانشجویانی که قصد دفاع از پایان نامه خود را در شهریور ماه 1396 دارند میرساند :

به اطلاع کلیه دانشجویانی که قصد دفاع از پایان نامه خود را در شهریور ماه 1396 دارند میرساند : تا تاریخ 96/6/11 فرصت دارند پایان نامه تایپ شده خود را همراه فرم تعیین داور که به تایید اساتید رسیده باشد ، به آموزش پردیس تحویل نمایند .بازدید: 1500خروج