• آموزش


دستورالعمل و جدول زمانبندی ثبت نام مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۷-۹۶

1396/06/12

دستورالعمل و جدول زمانبندی ثبت نام مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۷-۹۶

 

دستورالعمل، جدول زمانبندی و فرم‌های مربوط به ثبت نام از پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۷-۹۶ اعلام شد.

 پيام معاونت آموزشي براي دانشجويان جديدالورود

 دستورالعمل و تقويم مراحل ثبت نام الکترونيکي 

برنامه زمان بندی مراجعه حضوری و تشکیل پرونده 

فرم مشخصات پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد 

 فرم نظام وظيفه

آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد

 

ورود به سامانه ثبت نامبازدید: 3577خروج