اخبار

اخبار و رویدادها

فهرست مردودین آزمون جامع ( آذر ماه1395)

فهرست مردودین آزمون جامع ( آذر ماه1395)

برگزاری سلسله کارگاه های مهارت افزایی

به اطلاع می رساند مدیریت آموزش‌های آزاد دانشگاه در راستای ارتقاء مهارت های عملی و هم چنین، کیفیت بخشی به توانمندی‌های علمی دانشجویان و فراگیران آزاد، در نظر دارد کارگاه‌های مهارت افزایی یک روزه را (از ساعت 9 الی 17) با موضوع های مختلف و نیز، سخنرانی آموزشی به مدت دو ساعت برگزار کند

مواد ارزیابی آزمون جامع ۳ و ۶ خرداد ماه ۱۳۹۶ دوره پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

مواد ارزیابی آزمون جامع ۳ و ۶ خرداد ماه ۱۳۹۶ دوره پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

نتايج اوليه آزمون جامع آذرماه ۱۳۹۵ ( بخش پنجم )

نتايج اوليه آزمون جامع آذرماه ۱۳۹۵ ( بخش پنجم )

کارگاه‌های آموزشی پیش‌روی کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد

کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه به طور مستمر اقدام به برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای اعضای محترم هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان اداری دانشگاه می‌کند.

نتايج اوليه آزمون جامع آذرماه ۱۳۹۵ ( بخش چهارم )

نتايج اوليه آزمون جامع آذرماه ۱۳۹۵ ( بخش چهارم )

اطلاعیه ها

فهرست مردودین آزمون جامع ( آذر ماه1395)

فهرست مردودین آزمون جامع ( آذر ماه1395)

برگزاری سلسله کارگاه های مهارت افزایی

به اطلاع می رساند مدیریت آموزش‌های آزاد دانشگاه در راستای ارتقاء مهارت های عملی و هم چنین، کیفیت بخشی به توانمندی‌های علمی دانشجویان و فراگیران آزاد، در نظر دارد کارگاه‌های مهارت افزایی یک روزه را (از ساعت 9 الی 17) با موضوع های مختلف و نیز، سخنرانی آموزشی به مدت دو ساعت برگزار کند

مواد ارزیابی آزمون جامع ۳ و ۶ خرداد ماه ۱۳۹۶ دوره پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

مواد ارزیابی آزمون جامع ۳ و ۶ خرداد ماه ۱۳۹۶ دوره پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

نتايج اوليه آزمون جامع آذرماه ۱۳۹۵ ( بخش پنجم )

نتايج اوليه آزمون جامع آذرماه ۱۳۹۵ ( بخش پنجم )

کارگاه‌های آموزشی پیش‌روی کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد

کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه به طور مستمر اقدام به برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای اعضای محترم هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان اداری دانشگاه می‌کند.

نتايج اوليه آزمون جامع آذرماه ۱۳۹۵ ( بخش چهارم )

نتايج اوليه آزمون جامع آذرماه ۱۳۹۵ ( بخش چهارم )

تب دانشگاه علامه