اخبار

اخبار و رویدادها

نتایج اولیه آزمون جامع دی ماه ۱۳۹۶– پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان - مرحله سوم

نتایج اولیه آزمون جامع دی ماه ۱۳۹۶– پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان - مرحله سوم

نتایج اولیه آزمون جامع دی ماه 1396– پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

نتایج اولیه آزمون جامع دی ماه 1396– پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

نتایج اولیه آزمون جامع دکتری (دی ماه 1396)

نتایج اولیه آزمون جامع دکتری (دی ماه 1396)

برگزاری اخرین جلسه شورای آموزشی پردیس در سال جاری

شنبه مورخ 22 اسفند ماه 96 با حضور ریاست پردیس ، معاونین و مدیران محترم گروههای آموزشی اخرین ج

تقدیر از خدمات شایسته و صادقانه سرکار خانم محرابی رئیس اداره آموزش پردیس تحصیلات تکمیلی

تقدیر از خدمات شایسته و صادقانه سرکار خانم محرابی رئیس اداره آموزش پردیس تحصیلات تکمیلی

تقدیر از دانشجویان برتر هفته پژوهش

به مناسبت بزرگداشت هفته پژوهش سال 96 از دانشجویان برتر این حوزه تقدیر گردید.

اطلاعیه ها

دفاع نهایی آقای مهدی تقی‌زاده قوام

دفاع نهایی آقای مهدی تقی‌زاده قوام دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات

دفاع پایان نامه دکتری ( خانم اکبر محمدی)

دفاع پایان نامه دکتری ( خانم اکبر محمدی)

دفاع پایان نامه دکتری ( آقای مجتبی کرباسیان )

دفاع پایان نامه دکتری ( آقای مجتبی کرباسیان )

دفاع پایان نامه دکتری ( خانم راشین عبدالهی )

دفاع پایان نامه دکتری ( خانم راشین عبدالهی )

دفاع پایان نامه دکتری ( آقای عماد محمد حسن زاده )

دفاع پایان نامه دکتری ( آقای عماد محمد حسن زاده )

دفاع پایان نامه دکتری ( آقای علیرضا شریفی )

دفاع پایان نامه دکتری ( آقای علیرضا شریفی )

تب دانشگاه علامه