اخبار

اخبار و رویدادها

عضویت در سازمان بین‌المللی دانشگاهیان

عضویت در سازمان بین‌المللی دانشگاهیان

قابل توجه دانشجویان ورودی بهمن ماه 96

قابل توجه دانشجویان ورودی بهمن ماه 96 کلیه کلاسها

قابل توجه دانشجویان پردیس تحصیلات تکمیلی

قابل توجه دانشجویان پردیس تحصیلات تکمیلی

برگزاری سخنرانی با عنوان « نحوه محاسبه شاخص تورم در ایران »

برگزاری سخنرانی با عنوان « نحوه محاسبه شاخص تورم در ایران » با سخنرانی آقای دکتر محمود چلوییان در محل پردیس تحصیلات تکمیلی برگزار می گردد.

اصلاحيه زمان انتخاب واحد و حذف و اضافه نيمسال دوم 97-96

اصلاحيه زمان انتخاب واحد و حذف و اضافه نيمسال دوم 97-96

اطلاعیه بورس تحصیلی دولت مجارستان در سال 2018 در مقاطع تحصیلات تکمیلی (ترجیحاً دکتری phd)

اطلاعیه بورس تحصیلی دولت مجارستان در سال 2018 در مقاطع تحصیلات تکمیلی (ترجیحاً دکتری phd)

اطلاعیه ها

دفاع پایان نامه دکتری ( خانم اکبر محمدی)

دفاع پایان نامه دکتری ( خانم اکبر محمدی)

دفاع پایان نامه دکتری ( آقای مجتبی کرباسیان )

دفاع پایان نامه دکتری ( آقای مجتبی کرباسیان )

دفاع پایان نامه دکتری ( خانم راشین عبدالهی )

دفاع پایان نامه دکتری ( خانم راشین عبدالهی )

دفاع پایان نامه دکتری ( آقای عماد محمد حسن زاده )

دفاع پایان نامه دکتری ( آقای عماد محمد حسن زاده )

دفاع پایان نامه دکتری ( آقای علیرضا شریفی )

دفاع پایان نامه دکتری ( آقای علیرضا شریفی )

نتایج اولیه آزمون جامع خرداد ماه 1396 –پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

نتایج اولیه آزمون جامع خرداد ماه 1396 –پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تب دانشگاه علامه