اخبار

اخبار و رویدادها

برگزاری مراسم تودیع و معارفه ریاست پردیس خودگردان تحصیلات تکمیلی

برگزاری مراسم تودیع و معارفه ریاست پردیس خودگردان تحصیلات تکمیلی

دروس امتحان جامع رشته مدیریت قراردادهای نفت و گاز

دروس امتحان جامع رشته مدیریت قراردادهای نفت و گاز

اطلاعیه هفته پژوهش ( قابل توجه دانشجویان محترم پردیس تخصیلات تکمیلی)

اطلاعیه هفته پژوهش ( قابل توجه دانشجویان محترم پردیس تخصیلات تکمیلی)

قابل توجه پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد پردیس (۹۷-۹۶)

قابل توجه پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد پردیس (۹۷-۹۶)

معرفي دانشجوي برتر در مقطع دکتري سال 1396

معرفي دانشجوي برتر در مقطع دکتري سال 1396

اطلاعيه امور دانشجويي در خصوص دهمین جشنواره ملی حرکت در آذر ماه سال جاری

اطلاعيه امور دانشجويي در خصوص دهمین جشنواره ملی حرکت در آذر ماه سال جاری

اطلاعیه ها

دفاع پایان نامه دکتری ( خانم اکبر محمدی)

دفاع پایان نامه دکتری ( خانم اکبر محمدی)

دفاع پایان نامه دکتری ( آقای مجتبی کرباسیان )

دفاع پایان نامه دکتری ( آقای مجتبی کرباسیان )

دفاع پایان نامه دکتری ( خانم راشین عبدالهی )

دفاع پایان نامه دکتری ( خانم راشین عبدالهی )

دفاع پایان نامه دکتری ( آقای عماد محمد حسن زاده )

دفاع پایان نامه دکتری ( آقای عماد محمد حسن زاده )

دفاع پایان نامه دکتری ( آقای علیرضا شریفی )

دفاع پایان نامه دکتری ( آقای علیرضا شریفی )

نتایج اولیه آزمون جامع خرداد ماه 1396 –پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

نتایج اولیه آزمون جامع خرداد ماه 1396 –پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تب دانشگاه علامه