اخبار

اخبار و رویدادها

در خصوص امتحان جامع دکتری پردیس تحصیلات تکمیلی

در خصوص امتحان جامع دکتری پردیس تحصیلات تکمیلی

برنامه هاي هفته پژوهش پرديس تحصيلات تكميلي خودگردان دانشگاه

برنامه هاي هفته پژوهش پرديس تحصيلات تكميلي خودگردان دانشگاه

برگزاری مراسم تودیع و معارفه ریاست پردیس خودگردان تحصیلات تکمیلی

برگزاری مراسم تودیع و معارفه ریاست پردیس خودگردان تحصیلات تکمیلی

دروس امتحان جامع رشته مدیریت قراردادهای نفت و گاز

دروس امتحان جامع رشته مدیریت قراردادهای نفت و گاز

اطلاعیه هفته پژوهش ( قابل توجه دانشجویان محترم پردیس تخصیلات تکمیلی)

اطلاعیه هفته پژوهش ( قابل توجه دانشجویان محترم پردیس تخصیلات تکمیلی)

قابل توجه پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد پردیس (۹۷-۹۶)

قابل توجه پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد پردیس (۹۷-۹۶)

اطلاعیه ها

دفاع پایان نامه دکتری ( خانم اکبر محمدی)

دفاع پایان نامه دکتری ( خانم اکبر محمدی)

دفاع پایان نامه دکتری ( آقای مجتبی کرباسیان )

دفاع پایان نامه دکتری ( آقای مجتبی کرباسیان )

دفاع پایان نامه دکتری ( خانم راشین عبدالهی )

دفاع پایان نامه دکتری ( خانم راشین عبدالهی )

دفاع پایان نامه دکتری ( آقای عماد محمد حسن زاده )

دفاع پایان نامه دکتری ( آقای عماد محمد حسن زاده )

دفاع پایان نامه دکتری ( آقای علیرضا شریفی )

دفاع پایان نامه دکتری ( آقای علیرضا شریفی )

نتایج اولیه آزمون جامع خرداد ماه 1396 –پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

نتایج اولیه آزمون جامع خرداد ماه 1396 –پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تب دانشگاه علامه